IMPROVIZĀCIJĀ BALSTĪTA LAIKMETĪGĀS DEJAS TEHNIKA - Yelena Arakelow


IMPROVIZĀCIJĀ BALSTĪTA LAIKMETĪGĀS DEJAS TEHNIKA - Yelena Arakelow

Yelena Arakelow ir izstrādājusi savu mācību paņēmienu, ko sauc par “dejojošā ķermeņa paušanu”. Tā ir uz improvizāciju balstīta kustības tehnika, kuras mērķis ir uzlabot ķermeņa izpildījumu laikmetīgajā dejā. Paņēmiens ir fiziski smags, tomēr somatiski uzlabojošs. Yelena ir pasniegusi seminārus visā Eiropā, Izraēlā un Cabo Verde amatieriem un profesionāļiem, bijusi atbildīga par improvizācijas dejas nodarbībām Islandes Mākslas universitātes starptautisko klausījumu laikā un šobrīd sadarbojas ar Andri Iceland un Dansverkstaedid Reikjavīkā, Islandē.