LAIKMETĪGĀS DEJAS TEHNIKA "ŪDENS ELEMENTS" - Malgorzata Sus


LAIKMETĪGĀS DEJAS TEHNIKA "ŪDENS ELEMENTS" - Malgorzata Sus

Es vēlētos dalīties laikmetīgās dejas meistarklasē, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta improvizācijai, kuras pamatā ir kustības īpašību izpēte, iedvesmojoties no ūdens elementa. Es daudz strādāju ar ūdeni, pētot individuālā ķermeņa kustību kvalitāti, kā arī dažādu ūdens stāvokļu iedvesmotās kompozīcijas iespējas. Ūdeni un tā dažādās formas izmantoju kā vizuālu un sensoro atsauci. Meistarklases ir piemērotas gan cilvēkiem, bez iepriekšējas pieredzes, gan profesionāļiem.