SOMATIKAS NODARBĪBA "SKRĒJĒJI" - Zuzanna Kasprzyk un Andrejs Molenda


SOMATIKAS NODARBĪBA "SKRĒJĒJI" - Zuzanna Kasprzyk un Andrejs Molenda

Autori jau vairāku gadu garumā veikuši pētījumus par skriešanas kustību un, izstrādājuši Somatiskās skriešanas vingrojumu, vēlas dalīties pieredzē par skriešanas brīvību un priekiem. Skriešanu plānots uztvert gan konceptuālā, gan simboliskā veidā. Pastāvīga kustība aplī kļūst par sava veida rituālu. Saskaņā ar jaunajiem zinātniskajiem pētījumiem staigāšana ar divām kājām mums devusi milzīgas priekšrocības salīdzinājumā ar citām sugām un kalpojusi kā pirmais solis, planētas apdzīvošanā.