LILIJA LIPORA


LILIJA LIPORA
"VIDES DEJA" idejas autore, mākslinieciskā vadītāja

+371 29472733 videsdejai@gmail.com