GABRIELE VITMANE (GABRIELE WITTMANN)


GABRIELE VITMANE (GABRIELE WITTMANN)

  No 21. – 24.maijam festivāls piedāvā iespēju piedalīties meistarklasēs un diskusijās par to, kā verbalizēt mākslas radītās sajūtas. Meistarklases ‘Kā rakstīt par deju?’ vadīs laikmetīgās dejas zinātniece, kritiķe un profesore Gabriele Vitmane (Gabriele Wittmann) no Vācijas, veicinot pārdomāt redzēto un formulēt, izteikt izjusto. Festivāls aicina teātra un dejas profesionāļus uz meistarklasēm, kas notiks angļu valodā, G.Vitmanes izveidotā radošās rakstības metode ‘Kā rakstīt par deju?’ (‘Score writing’) izskata dažādus veidus kā veiksmīgāk izteikt savas domas, izjūtas un pieredzi par redzētajiem mākslas darbiem, kas savukārt veicinās komunikāciju un sadarbību mākslinieku starpā, tādējādi attīstot māksliniecisko kvalitāti. Meistarklasēs aicinām pieteikties horeogrāfus, dramaturgus, jaunos kritiķus un autorus, kuri raksta par laikmetīgo deju.

Meistaklase ‘Kā rakstīt par deju?’ (Scoring Writing) (Gabriele Vitmane)

Ko mēs uztveram, skatoties deju izrādi? Un kā mēs varam ieviest individuālus ieskatus kopīgā izpratnē? Kādu informāciju nodod horiogrāfiska kustība un kādā veidā? ‘Kā rakstīt par deju?’ ir radoši reflektīvas nodarbības, ko izveidoja Gabriele Vitmane, izmantojot laikmetīgās dejas procesus. Izpratne un ieskati, ko sniedz deja, tiek savienoti ar dejas kritiku, radošo rakstību un zinātniskiem procesiem. Nodarbību mērķis ir mūsu izpratnes, artikulācijas un izpausmes padziļināšana un mūsu uztveres un verbālās izteiksmes dažādošana. Katras deju perfomances analīzei tiks lietota individuāli veidota struktūra.

Meistarklašu dalībniekiem būs iespēja analizēt konkrētas deju izrādes, dalībniekiem vēlams atrast un ieteikt deju performanču video, ko būtu interesanti analizēt. Dejas vēstures apskats palīdzēs saprast mūsdienu vietējo kontekstu un tā saistību ar globālajiem procesiem un dialogiem. Meistarklašu ietvaros tiks analizētas arī jaunradītās ‘Vides Dejas’ performances, kuru pirmizrāde notiks 26.maijā festivāla ietvaros.

Gabriele Vitmane - dejas pētniece, zinātniece, lektore un autore

Dejas zinātnieces, dzejnieces un dejas pētnieces galvenā nodarbošanās ir rakstīt par deju. Kopš 1993. gada Garbiele aktīvi publicē savus rakstus Vācu Nacionālajam Radio un ARD un ZDF/3sat Televīzijai, kā arī tādās laikrakstos un žurnālos kā taz, Tanzdrama un Vācijas dejas asociācijai (Society of Dance Scholars). Kopš 2003. gada Gabriele ir pasniedz Rakstīšanu un Dejas vēsturi Frankfurtes Mūzikas un Skatuves mākslas Universitātē (Universities for Music and Performing Arts in Frankfurt-Main (HfMTH)) , izveidojot savu mācību programmu un radošās rakstības metodi “Scoring Writing”. Viņa pasniedz arī dejas dramaturģiju un rakstību Hamburgas un Kelnes Universitātēs (Universities for Music and Performing Arts in Hamburg (HfM) and Cologne (HfMTK)).