Pieteikuma anketa izrādēm / Application form for performances


No 30. septembra līdz 1. janvārim aicinām pieteikt izrādes dalībai festivālā "Vides Deja 2020".

Kritēriji:

1. Lūdzam pieteikt Izrādes, kas atbilst festivāla koceptam. (Nākotne. Ekoloģija. Cilvēciskums)

2. izrādei ir jābūt pielāgojamai netradicionālām spēlēs vietām vai āra skatuvei.

Festivāls nodrošina izmitināšanu, komandas ēdināšanu 3 diennaktis, vietējo transportu, honorārus un tehnisko raideri vai kopīgi vienojoties par līdzīgu tehnisko risinajumu.

^ T.sk. izrādes ilgums un auditorija / Incl. duration and audience of the performance

^ T.sk. komandas apjoms (dejotāji, aktieri, tehniskie cilvēki, producents u.tml.) / Incl. team size (dancers, actors, technical people, producer, etc.)