Pieteikuma anketa māksliniekiem / Application form for artists


No 30. septembra līdz 1. janvārim aicinām pieteikies dramaturgus scenogrāfus aktierus un mūziķus kas vēlās iestudēt performanci festivālā “Vides Deja 2020”!

Nepieciešama vēlme pētīt un veidot vides dejas iestudējumus atbistoši festivāla tematikai, radoši darboties iestudējuma izveidē sadarbībā ar kādu no festivāla horeogrāfiem. Iestudējumu iespējams veidot kā solo darbu vai iesaistot dejas entuziastus, vietējos iedzīvotājus, dejas dramaturģijas un mūzikas profesionāļus (var minēt arī konkrētas personības). Vieta, objekts jāizvēlās saskaņojot ar pasākuma organizatoriem. Vides dejas iestudējuma ilgums 15-30 min. Pirmizrāde - festivāla noslēguma dienā.

Obligāta klātesamība visa festivāla norises laikā (no 3. līdz 9. augustam). Operatīva saziņa ar organizatoriem.

Festivāls nodrošina - ēdināšanu, izmitināšanu, honorārus. Starptautiskie ceļa izdevumi jāsedz pašam. Vietējo transportu festivāls nodrošina iespēju robežās.

^ Vai Jūs vēlētos piedāvāt festivāla programmai meistarklasi? Kādu? Kāda būtu vēlamā autoratlīdzība? / Would you like to offer a master class to the festival program? What type of? What would be the preferred royalty?